ÚVODNÍ STRANA


Profil kanceláře

Vítejte v notářské kanceláři Mgr. Jany Galkové, notářky se sídlem v Mostě. Činnost kanceláře byla zahájena ke dni 1. 8. 2018.

Naše notářská kancelář Vám poskytne komplexní služby v oblasti výkonu notářské činnosti, ať už jde o sepisování notářských zápisů či o úkony notáře jako soudního komisaře související s projednáváním řízení o pozůstalosti. 

Okresním soudem v Mostě jsem pověřena jako soudní komisař k provádění veškerých úkonů v řízení o pozůstalosti dle platného rozvrhu práce tohoto soudu.

Naše notářská kancelář je rovněž kontaktním místem veřejné správy, tzv. střediska Czech Point a provádí tak mimo jiné veškeré výpisy z informačních systémů veřejné správy, kterými jsou například výpisy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí či rejstříku trestů. Provádíme také konverze dokumentů.

Naším cílem je sepisování všech druhů notářských zápisů v plném rozsahu v souladu s novou právní úpravou a vyřizování řízení o pozůstalosti v co možná nejkratším termínu.