ÚVODNÍ STRANA


Kontaktní místo CZECHPOINT

Notář vydává ověřené výpisy z informačního systému veřejné správy:

  • výpis z katastru nemovitostí
  • výpis z obchodního rejstříku, rejstříku společenství vlastníků jednotek, spolkového rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností
  • výpis z rejstříku trestů,
  • výpis z živnostenského rejstříku
  • výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů
  • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů i Informačního systému o veřejných zakázkách
  • výpis z insolvenčního rejstříku.

Provádíme také autorizovanou konverzi dokumentů.

Odměna notáře za vydání jednoho výpisu je notářským tarifem stanovena částkou 50,- Kč, v případě výpisu z katastru nemovitostí je vedle odměny účtována i náhrada hotových výdajů účtovaná Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním ve výši 50,- Kč. Ke konečným cenám se připočítává 21 % DPH.