SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Právo obchodních korporací, společenství vlastníků, nadace a nadační fondy

Založení společnosti s ručením omezeným a založení akciové společnosti vyžaduje sepsání zakladatelských dokumentů ve formě notářského zápisu. Notářským zápisem musí být také osvědčen průběh ustavující schůze družstva a společenství vlastníků jednotek, včetně jejich změn. Založení nadace musí mít taktéž formu notářského zápisu.

U společnosti s ručením omezeným se notářským zápisem dále osvědčuje schválení rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy, zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti, rozdělení a převodu podílu, zrušení společnosti s likvidací a rozhodnutí o přeměně společnosti.

U akciových společností je nutné osvědčit valnou hromadu ohledně rozhodnutí o změně stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno, změna formy a druhu akcií, vydání prioritních dluhopisů, schválení převodu či zastavení závodu, zrušení společnosti s likvidací a rozhodnutí o přeměně společnosti.

U družstev je nutné osvědčit průběh členské schůze, která rozhoduje o změně stanov, zrušení družstva s likvidací či přeměně družstva, schválení převodu či zastavení obchodního závodu.