SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

Nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku.
Dohoda se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě při nesplacení lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka a není nutné absolvovat zpravidla zdlouhavé soudní řízení
Notářský zápis je možné sepsat s věřitelem a dlužníkem jako dvoustrannou dohodu, nebo jako jednostranný úkon pouze s dlužníkem.
Odměna za sepsání notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti se řídí notářským tarifem, vyhláškou č. 196/2001 Sb. v platném znění (odkaz). Pro zjištění ceny konkrétního úkonu nás můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem, či osobně navštívit naši kancelář.