SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Ověřování podpisu a listin

V notářské kanceláři Vám ověříme pravost Vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace). Zatímco při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti, listinu k ověření shody s originálem může předložit kdokoliv.
Pokud potřebujete předložit ověřenou listinu na území jiného státu, je třeba, aby ji podepsala notářka a aby byla opatřena vyšším stupněm ověření, které poskytne mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti České republiky, Na Děkance 3, 128 10 Praha 2.
Poplatek za ověření jednoho podpisu či jedné strany kopie je 30,- Kč. Ke konečné ceně se připočítává 21 % DPH.