ÚVODNÍ STRANA


Činnost notáře jako soudního komisaře

Notář je jako soudní komisař pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti. Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře vybrat. Notáři je vyřízení pozůstalosti přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování.
V řízení o pozůstalosti notář jako první kontaktuje vypravitele pohřbu ke zjištění ohledně osobního a majetkového stavu zemřelého. Informaci o vypraviteli pohřbu notář zjistí sám. V rámci řízení o pozůstalosti notář na základě sdělení účastníků zjistí rozsah majetku a dluhů zemřelého, poté je poučí o všech právech a povinnostech, které účastníci mají v řízení o pozůstalosti. Účelem řízení o pozůstalosti je potvrdit dědicům, co z pozůstalosti nabyli.

Jsem pověřena projednáním řízení o pozůstalosti osob zemřelých ve dnech 11. – 20. v každém kalendářním měsíci.