SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Notářská úschova peněz či listin

Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, je možné kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady. Sepsání kupní smlouvy notářem není ale podmínkou notářské úschovy.
Složením peněz do notářské úschovy a sepsáním protokolu za účasti obou stran se stanovením podmínek pro vydání peněz z notářské úschovy nemůže nastat situace, kdy prodávající prodá nemovitost a nedostane kupní cenu nebo naopak, kdy kupující zaplatí za nemovitost a přitom nedojde k převodu vlastnického práva. Současně je tím též vyloučena situace, kdy prodávající nezaplatí daň z nabytí nemovitých věcí a daň za něho musí zaplatit kupující, který je ze zákona pro tyto případy jeho ručitelem.

Notář dále přijímá do úschovy listiny za účelem jejich vydání třetím osobám.

Notář přijímá do úschovy dále závěti, prohlášení o vydědění a povolání vykonavatele závěti.  

Odměna za přijetí peněz či listiny do notářské úschovy se řídí notářským tarifem, vyhláškou č. 196/2001 Sb. v platném znění (odkaz). Pro zjištění ceny konkrétního úkonu nás můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem, či osobně navštívit naši kancelář.